ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V součinnosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation, zkratka GDPR).

  1. Kdo osobní údaje zpracovává

Společnosti PIZZA MOTOL, IČ: 02719401,

jsme jedinými správci, kteří zpracovávají osobní údaje svých klientů, dle níže uvedených podmínek.

  1. Jaké osobní údaje se zpracovávají

Zpracovávají se pouze takové osobní údaje, které sdělí klienti správci v souvislosti s uzavřením obchodu a využíváním jeho služeb.

Jedná se nejčastěji o následující údaj:

  • Jméno a příjmení

  • Adresu

  • Telefon

  1. Důvody ke zpracování osobních údajů

Správce údaje zpracovává za účelem uskutečňování prodeje objednaného produktu.

  1. Kdo bude mít k osobním údajům přístup

Správce zodpovídá za bezpečnost poskytnutých osobních údajů svých klientů. K osobním údajům mají, přístup pouze zaměstnanci společnosti, kteří jsou zároveň zpracovateli těchto údajů. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni z hlediska GDPR. Správce nepředává údaje žádné třetí osobě.

  1. Jak dlouho se osobní údaje zpracovávají

Osobní údaje klientů se zpracovávají pouze po dobu vyřízení prodeje, od doby telefonického nahlášení po dobu vyřízení objednávky. Následně si klient převezme objednávku i s účtenkou a tím pádem i s poskytnutými údaji. Nijak dále se osobní údaje nezpracovávají a nearchivují.

  1. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které klient poskytne správci, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce se zavazuje, že toto zabezpečení pravidelně kontroluje a používá takové bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijaté bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

  1. Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů mají klienti možnost využít prostřednictvím zprávy na email: pizzamotol@email.cz. Či písemně na adrese: Karlovarská 1698/1 Praha – Řepy, k rukám oprávněné osoby pro ochranu osobních údajů.

V této souvislosti může správce chtít, aby klient vhodným způsobem prokázal svoji totožnost. Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření, aby správce zamezil přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.